Nac lidot! Let's Fly !

For aviation fans / Aviofaniem / Для любителей авиации

Рижский музей авиации- краткая экскурсия по музею / Rīgas aviācijas muzejs- īsa ekskursija pa muzeju/ Riga aviation museum- short trip.

Вы- диспетчер службы воздушного движения / Jūs esat gaisa satiksmes vadības dienesta dispečers / You are air traffic controller.

     Хотите узнать какие самолеты в данный момент времени пролетают над западной частью Латвии, на какой высоте они летят и на какой скорости, куда они направляются и откуда летят, как выглядят-тогда нажимайте на ссылку снизу и почувствуйте себя диспетчером. На открывшейся карте нажмите на силуэт самолета и узнаете информацию о нем.

Посмотреть

   

 

Посмотрите эту картинку глазами диспетчера на настоящем экране радара.

 

 

    Vēlaties uzzināt, kadi gaisa kuģi uz šo brīdi lido vīrs Latvijas rietumu daļas, par to, kādā augstumā virs Zemes viņi lido, un ar kādu ātrumu, kur viņi virzījās un no kurienes, kā viņi izskatās, tad noklikšķiniet uz saites zemāk, un jūties kā dispečers. Uz kartes, noklikšķiniet uz gaisa kuģa siluetu un uzziniet informāciju par viņu.

 

Apskatīt

   

 

Gribejiet ieraudzīt to pašu bildi uz dispečera radara displeja.

 

 

    If you wonder what airplanes fly above the western part of Latvia at the present moment, at what height are they flying and what speed are maintaining ,where are they flying from, and how look the planes, press the reference below and feel yourself as air traffic controller. On the opened map press on the silhouette of the plane and you will find all the information.

 

View

   

 

You may find the same picture on the air traffic controller’s display.

 

 

Скринсейвер полетов / Lidojumu ekrāna glābātajs / Flight screensaver