Nac lidot! Let's Fly !

AeroPhoto / Aerofoto / Аэрофoтография

 

   Ниже приведены примеры профессиональной аэрофотосъемки известных объектов Риги и Латвии (качество уменьшено).

   Zemāk pievienoti profesionālās aerofotogrāfijas zināmo objektu Rīgā un Latvijā piemēri (kvalitāte samazināta).

 

   You may see samples of professional aerial photos of the famous objects in Riga and Latvia, below (quality reduced).

 

   

 

 

 

 

    В области аэрофотографии мы сотрудничаем с известным латвийским аэрофотографом- Юрисом Калныньшем. Некоторые фотографии нашей совместной работы приведены ниже (качество уменьшено).

 

    Aerorofotogrāfiju jomā mēs sadarbojamies ar slaveno latvijas aerofotogrāfu - Juri Kalniņu.

 

    In aero photo sphere we are cooperating with a famous latvian aero photographer - Juris Kalninsh.